Selbu Kobberverks dammer

Finnes i Lokalavdelingen på Meråker Bibliotek.