26 a Fra utgravingene i Kopperåa 2012 Foto A.Lyngstad