Moltrom i Meråker:GRUVEVEIEN

Fra hytteskrivergården på Gilså slynger det seg en vei sørover, over elva og
opp lia. Følger du den, vil du etter hvert komme til gruva på Litjfjellet, 860
moh. Veien er lettgått, med en jevn stigning, men med litt varierende
kvalitet.

Dette er gruve-veien mellom gruva på Litjfjellet og smeltehytta på Gilså.
Antagelig var den også fraktvei for gruva på Gilsåfjellet, som ligger ca 4 km
sør for Litjfjellgruva. Gilsågruva ble nedlagt i 1811.

Langs denne veien har mang en hest slitt tungt med malmlast ned lia. Opp
igjen hadde de med nødvendig utstyr til gruva og de som arbeidet og bodde
der. Litt opp i lia kommer stien fra Rotvold inn på gruve-veien. Dette var
arbeidsveien for mange av de som dreiv småbrukene sine på Stordalen, og
samtidig jobbet i gruva. Hele uka lå de oppe i gruva, men når helga kom,
gikk de ned til bruket og familien sin, og opp igjen søndag kveld eller
grytidlig mandag morgen, før det var blitt dag. Selv om ikke veien er lang,
kunne det være slitsomt i djupsnø og vind.

Selbo Kobberverk, som startet drifta i gruva på Litjfjellet i 1760, hadde
smeltehytte ved Mølnåa i Selbu, rundt 50 km unna. Frakten av malm over
fjellet var lang og strevsom, både for hest og mann. Da det viste seg at
malmforekomsten i Litjfjellgruva var god, ble administrasjonen av verket
flytta til Stordalen. Bergskrivergården ble flytta til Rotvold, og i 1770 ble
smeltehytta på Gilså bygd. Malmen ble frakta ned på kløv om sommeren
og på slede om vinteren, men i 1779 ble gruve-veien anlagt.

Veien var i bruk til malmtransport helt til 1917, da ble det anlagt taubane
mellom Litjfjellet og vaskeriet i Tømmeråsen. Taubanen var i drift i bare 3
år, i 1920 var det slutt på gruvedrifta i Meråker.

Veien ble satt i stand på midten av 1990-tallet, og holdes nå i stand ved
hjelp av frivillig dugnadsarbeid. Det er et arbeid som aldri tar slutt, for
vinteren og vårflommen er hard med veien.

Tekst: Aud Lyngstad

Gruveveien fra Gilså til Litjfjellet. Foto A.Lyngstad

Gruveveien fra Gilså til Litjfjellet. Foto A.Lyngstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur/kilder:
Lyngstad, Aud
: Verneplan for Litjfjellgruva, gruveveien, Gilså og deler av Gamle Stordalsvei. Forslag. 2011.