16. Stasjonsgrenda 1962. Foto Widerøes flygesleksap. Eier av bildet Meråker kommune