9 b Middagsservering i skogstua. Bildets eier G. Krogstad