Moltrom i Meråker: PULDHAUGEN

Det var kommet fagfolk til bygds. Gammel jernsmelting stod på programmet.
Og stedet var bygdemuseet i Pulden. Slik ble det naturlig å spørre arkeologen
i laget: «Gjømmer Puldhaugen på ei vikinggrav?» Svaret kom raskt og brutalt
– og var nei. Det fans ingen slike her oppunder fjellbandet. Men ble det
innvendt, høgda ser jo ut som en gravhaug. Eksperten rista fortsatt på hodet
idet han forklarte. «Dette er ingen gravhaug, fordi den ligger i Meråker.
Og slike fattige fjellbygder har ikke sånne store gravhauger,» fortsatte han.
Temmelig betutta måtte de lokale patriotene gi seg for fagkunnskapen.
Men de mislikte svaret, og de glømte det ikke. Så gikk det både vinter og
vår. Ja, mer til.

En skoleklasse hadde studert tre gravhauger like ved. På veg tilbake til skolen
passerte de «museumshaugen.» De fant det da interessant å sammenlikne
gravhaugene med den på museet. Og konklusjonen var klar: De likna svært.
Bare størrelsene var forskjellige.

Oppildna av dette, ble det bestemt å undersøke saka nærmere. Og nå var
en heldig. For samtidig reiste et par irlendere rundt i Trøndelag med en
georadar. Med den kunne de se inn i slike hauger. Og da de kom oppover,
så de med en gang at det var en gravhaug. For midt inne i haugen lå det et
todelt kammer. Det var altså ingen tvil. Det var en gravhaug. Og gjett om
patriotene jubla.

Seinere ble det gjort flere undersøkelser. De avslørte en steinring i «nerkant»
av haugen. Det også et godt bevis på at det var en gravhaug. Det ble så
foretatt arkeologiske utgravinger i utkanten av haugen. Og da oppdaga
fagfolka sekundærgraver. Det betydde folk begravd etter og nær den store
«høvdingen» – noe som ikke var uvanlig.

Det som imidlertid overraska var alderen på beina. De var bare 7-800 år
gamle. Og da var jo Norge forlengst kristna. Men kanskje ikke heile Meråker.
Spennende, men ikke en utenkelig tanke. Hovedsaken ligger likevel fast.
Puldhaugen er en over tusen år gammel gravhaug. Og det er en stor haug.
Faktisk av de større i Trøndelag. Med andre ord må Meråker ha vært en                                                                                                                                                                   mektig plass i førkristen tid.

Tekst: Bjørn Roar Krogstad

 

Richard Binns undersøker Puldhaugen 2006. Foto B.R. Krogstad

Richard Binns undersøker Puldhaugen 2006. Foto B.R. Krogstad

Puldhaugen. Foto A.Lyngstad

Puldhaugen. Foto A.Lyngstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur/kilder:
Binns, Richard: Gradiometerundersøkelser ved Meråker bygdemuseum (Pulden), Meråker kommune, Nord-Trøndelag. [Trondheim 2007] 11 s. (RBGeoArk, Rapport, 1-2007). | Binns, Kari Støren: Undersøkelse av en stor haugformsjon ved Meråker bygdemuseum : natur eller kultur. [Trondheim 2007]. 26 s. (RBGeoArk, Rapport, 2-2007). | Binns, Kari S. & Richard: Puldhaugen: en geofysisk og arkeologisk undersøkelse. (Mårråk, 6(2015), s.138-144) Stjørdalens Blad, 8. september 2007.