Moltrom i Meråker: KAMME GREIFFS BILDEVEVER

I Meråker bibliotek henger en bildeteppe som sjøl utrente øyne kan se er
vevd av en kunstner utenom det vanlige. Veven heter «TIDSTEGN», en
tittel som henspiller på aktualitet og samsvarer med målene for virksomheten
nettopp i biblioteket. Teppet ble laget eksklusivt til åpningen av det nye
biblioteket ved innvielsen i 2010.

En annen bildevev henger i rådmannens kontor på Rådhuset. Den har
tittelen «KULTURER» og ble innkjøpt til kommunen i 1988. Dette teppet
har et motiv som tydelig er inspirert av egyptisk kultur.
Det er tekstilkunstneren Kamme Greiff som har vevd teppene. Hun er
meråkerjente, født 29.juli 1947, som datter av Alma og Arnljot Hammer.
De drev butikken på Nustadnes (der «næringsbygget» står i dag). Pikenavnet
var Karen Merete, men det ble tidlig dratt sammen til Kamme, som hun
har beholdt som voksen, også etter at hun giftet seg med Asbjørn Greiff.
I oppveksten fikk Kamme Greiff sterke inntrykk av lokal husflidstradisjon,
hun lærte åkleveving av tante Petra Buan. Sin første utdanning fikk hun
ved Nord-Trøndelag kvinnehusflidsskole fra 1967, deretter Kunstskolen i
Trondheim, Kunsthochschule i Münster, Tyskland, og endelig Statens
håndverk- og kunstindustriskole i Oslo med diplomeksamen i 1974.

Hun har vært bosatt i Namsos, og utvist en betydelig kunstnerisk virksomhet
som har resultert i mange utstillinger, individuelle – og sammen med andre.
I heimbygda arrangerte Meråker kunstforening ei utstilling med Kamme
Greiffs bildevever i 2000. Fra 2007 har hun samarbeidet med tre andre
kunstnere i vevkollegiet Arakne.

Kamme Greiff har hatt utsmykkingsoppdrag i flere offentlige bygg og hennes
tepper er innkjøpt til mange gallerier.

Hun har gjennomført flere studiereiser til mange deler av verden:
Sovjetunionen, Italia, Mexico, Hellas, Egypt og Kina. Inntrykk fra disse
reisene kan gjenkjennes i hennes kunst. I hennes tidlige arbeider er
påvirkningen fra egyptisk og meksikansk kunst slående. Etter reisa i
Sovjetunionen i 1969, utførte hun flere tepper som en hyllest til de sterke
sovjetiske kvinnene.
Og særlig besøket i Kina i 2004 resulterte i mange nye bildevever  med motiver og ornamenter
fra østens rike. Disse ble vist på hennes store utstilling «I dragenes land» i 2006-2008.

Kamme Greiffs kunstneriske ambisjon er at bildeveven skal bli en del av samtidskunsten.
Hennes tepper er derfor både fabulerende og stiliserte, innholdsmessig beveger
de seg i grenselandet mellom det figurative og det abstrakte.

Til tross for at Kamme Greiffs inspirasjonskilder i den seinere tid
har vært andre lands kunst og natur, har hun beholdt teknikker og
materialvalg som viser tilbake til norsk og lokal vevtradisjon. Hun
har holdt ved like og videreutviklet de ferdighetene hun lærte ved åkleveven i Meråker.

Tekst:John Wold

 

Kamme Greiff: Tidstegn. Foto: Knut Lundemo

Kamme Greiff: Tidstegn. Foto: Knut Lundemo

Kamme Greiff: Kulturer. Foto: Knut Lundemo

Kamme Greiff: Kulturer. Foto: Knut Lundemo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur/kilder:

Kamme Greiffs heimeside: http://www.arakne.no./kgreiff/index.htm | Lium, Randi Nygaard: Norsk billedvev – et gjennombrudd. Oslo 1992. (s.71-74) | Scherjon, Trix: Kamme Greiff – billedvev – «I Dragenes land». Utstillingskatalog 2006.