Moltrom i Meråker: HVORFOR FIKK KOPPERÅA NYTT NAVN?

Det hadde kommet en arkeolog til gards. Nokså umotivert begynte karen
å snakke om Kopperåa. Det var noe galt med den. «Ja, den burde ha hett
noe anna,» forklarte han. Noe heimeblind svarte en bare: «Å?» «Jo,» fortsatte
arkeologen, «navnet på elva og sjøen den renner ut av skal likne på hverandre.»

Han fortalte så om Funna som rant ut av Funnsjøen, Sona som kom fra
Sonvatna, og Forra som tømte Feren. Her var det tydelige likheter. Det var
det imidlertid ikke når en kom til Fjergen. For hva hette elva som rant ut
av den? Jo, nettopp Kopperåa. Her var det noe som ikke stemte. Her var
det ikke noe slektsskap mellom sjø- og elvenavn.

Arkeologen antok at elva opprinnelig hadde hett noe anna. Men så måtte
det ha skjedd noe dramatisk og viktig langs vassfarets bredder – noe som
hadde gitt elva nytt navn. Hva det nye kunne være visste han ikke? Men
kanskje hadde det med kopper å gjøre. «Dere får gå manngard langs elva,
og se etter den irrgrønne fargen som signaliserer kopper,» hadde han foreslått.

Så gikk det ei tid uten at noe skjedde. Men så en varm og fin sommerdag
drog tre av oss opp i elva for å gå manngard. Etter vel en kilometers vandring,
ropte den ene: «Her er det noe.» Og ganske riktig, der var det noe. På et
ganske lite område så vi slagg – irrgrønt slagg.

Vi hadde funnet restene etter en smelteplass – eller med andre ord ei
koppersmeltehytte. Vi ringte arkeologen og fortalte om funnet. Begeistra
beretta karen at han ville komme oppover for å datere funnet – noe han
også gjorde. Og med sensasjonelt resultat. Slagget var smelta mellom 1250
og 1350 – noe som var eldre enn noen annen kopperdrift her til lands. Ikke
rart at elva som rant ut av Fjergen hadde fått nytt navn og ble kalla Kopperåa.

Tekst: Bjørn Roar Krogstad

26 b Fra utgravingene 2012. Foto A.Lyngstad

Fra utgravingene i Kopperåa 2012 Foto A.Lyngstad

Fra utgravingene i Kopperåa 2012 Foto A.Lyngstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur/kilder:
Espelund, Arne:
Et kopperverk fra 1300-tallet. (Mårråk, 2(2011), s.59-63). | Krogstad, Bjørn R.: Norges eldste kopperdrift : jakta på på opprinnelsen til Kopperå-navnet. (Årbok / Nord- Trøndelag historielag, 79(2004), s.61-65). | Rønning, Asle: Eldste smelteverk fra middelalderen. (Forskning.no, mandag 28. oktober 2012) http//www.forskning.no/artikler/2012/oktober/337646
Stenvik, Lars F.: Kopperframstilling i Kopperåa. (Spor, 19(2004), nr.1, s. 15). | Stenvik, Lars F.: Kopperåa : nytt om kopperverket. (Spor, 27(2012), nr.2, s.31-39).