Meråker-klarinetten til Harald Gilland (1912-92)

Finnes i Lokalavdelingen på Meråker Bibliotek.