Meraker Jæger og Fiskerforening. Beretning om foreningens virke gjennom 25 år.