• Forfatter(e): Flere
  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Meråker Historielag

Mårråk Årbok nr 3

Innhold

Forord

Fersdalen

Heidi Bjørnås: Gårdene på Fersdalen

Karl Hegseth: Setervoller på Fersdalen

John Wold: Stalintida

Gunleif Krogstad: Tryslinger og meråkerbygger på Fersdalen og i Vera

Arnfinn Pedersen / Per Sulåmo: Dårlig naboskap

John Wold: En haugianer fra Fersdalen

Tormod Røe / Harald Weie: Intervju med Henrik Sulåmo

Meråker-posten / Emil Trøbak: Skysskaren Jo på Sulåmoen

Per Sulåmo: En meget stor gave

Tor Grenne: Kvernsteinsbruddene i Fersvola

John Wold: Kommunegrensa mellom Verdal og Meråker

Per Olav Horten: Kirkegårdsplanene på Fersdalen

John Wold: En skrivefør modernist med utferdstrang

Sonja Elise Danielsen: Samer og reindrift i Gaske-Laante

Kildenett.no: Daniel Mortensson – samenes uredde fører

Guttorm Aavik: Fersdalsveien blir til

Heidi Bjørnås: Turistmagneten Fersdalen

Ukjent forfatter: Fire grenaderer på påsketur

Ukjent forfatter: Sang

Alf Daniel Moen: Slungårdssaga på Fersdalen 1935-1951

Ukjent forfatter / Sagbladet: Over Feren i skogskoie

Per Idar Hegnes: Sommerminner fra Mårråkvollene i 1950-årene

Arnfinn Pedersen: Nostalgi

Bjørn H. Larsen / Kjell A. Aune: Kampen om Forramyrene

Marthe Isbell Langsåvold: På Fers-strainda

Arnfinn Pedersen: Funnsjø Feren Hytteeierlag

Alfred Krogstadnes: Ved Færen

Annet fra Meråker

Anne Elise Ferner: Tryslingen som forsvant…

Alf R Olsen: Anton Dahl – en frodig forteller

Einar Biørn-Hansen: Stadsfysikusen som stiftet Meraker Sparebank

Torodd Ronæs: Oppsynsmannen

Knut Lundemo: Et vondt minne

Bjørn R Krogstad: Samspell om Hungersmarsjen

Torodd Ronæs: Fonnfjellet / Bæssmora

Året som gikk

Anne Marken: Krønike 2011

 

Om artikkelforfatterne