• Forfatter(e): Flere
  • Utgivelsesår: 2013
  • Forlag: Meråker Historielag

Mårråk Årbok nr 4

Innhold

Forord

Meråker i etterkrigstida

Bjørn R Krogstad: Tidlig etterkrigstid. Meråker 1945 – 1970.

Åsmund Forfang: Å høre heime i Kopperå

Gunleif Krogstad: Fra øks, svans og barkespade til motorsag og hogstmaskin

Alf R Olsen: Handel og vandel i en storhetstid

Aktivitet i bygd og grend

Alf R Olsen: Gutteklubber og Kari-klubber

Gunleif Krogstad: Gutteklubben Sleipner

Daniel Slungård: Gutteklubben Tarsan

Tormod Røe: Gutteklubben Falk

Ola Bjørknes: I.F.-gutta. Klubben i Torsbjørkdalen

Dorthe Sætran Eidem: Barneforeningen Solstrålen

Assa Ellingsen Gjone: Kopperå I Speiderpiketropps historie

Randi Hernes: Speiderarbeidet i Meråker 1935 – 1975

Guttorm Aavik: Dåm spællt i korps!

Guttorm Aavik: Dåm song i kor!

Arnulf Wahlstrøm: Historien om Meråker Atletklubb

Aksel Hembre: Fra låvebrua til Storbakkinn

Bjørn Lundemo: Førstereisgutt

Knut Lundemo / Guttorm Aavik: Blant kolleger og kunder på Handelsforeninga

 

Barndom og oppvekst

Inger Kirkeby Troøyen: Oppvekst i etterkrigstidens Gudå

Bjørn R Krogstad: Fra bæssfarfang til skolegang

Tormod Røe: Erindringer fra oppveksten på 1950- og 1960-tallet

Olav Morten Kirkeby: Fra Brunes til Skogen

Per Idar Hegnes: Oppvekst mellom Knoppan og Kveinbekkin

Arnfinn Pedersen: Nostalgi fra Funna

Thor Andersen: Meråker sett med en gutts øyne

Elin Rønning: Minner fra Meråker meieri 1958 – 1961

Agnes Marken: Noen minner fra barndommen i Stasjonsgrenda

Alf R Olsen: Oppvekst i en privilegert generasjon

Olaug Marken: Torsbjørkdalen 1945 – 1955 side

Ole Henden: Historier fra Dalådalen de siste 60-70 åra side

Arve Torvik: Oppvekst i Kopperå

Noen store begivenheter

Bjørn R Krogstad: Fra storpolitikk til mellomriksvei

Heidi Bjørnås: Nord-Europas lengste stolheis

Guttorm Aavik: Skolesentraliseringa

Arne Magnus Smørvik: Den store hvite flokk

Ivar Værnesbranden: Flom, sukkermangel, samfunnshus og forbrødring

 Beretninger fra andre tider

Torodd Ronæs: Stasjonsgrenda på 1930-tallet

Per Olav Horten: Meråkergutten som ble svensk skogvokter

Langen – setrene og sjøen

Karl Hegseth: Setervollene ved Langen

Karl Hegseth: Sausetra ved Langen

Anton Merakergaard: Lurtoner ved Langen

O (Ukjent): Lengsel mot Langen

Johannes og Bjarne Marken: Fjellsjøens klage

Krønike

Anne Marken: Krønike 2012