Kopperå arbeidsmannsforening 75 år, 1907 – 1982. Avd. 28 av N K I