Fjell-i-mellom. Meråker før og nå. Tema: Sør-samene

Finnes i Lokalavdelingen på Meråker Bibliotek.