• Forfatter(e): Forfattere i andre historielag
  • Utgivelsesår: 2013 og tidligere

Årbøker / årshefter fra andre lag

Meråker Historielag abonnerer på andre lags årshefter og årbøker, og ofte bytter vi også bøker mot vår egen årbok MÅRRÅK. Hvis du er interessert i å lese disse årbøkene eller årsheftene finnes de til utlån på Meråker Bibliotek. Nå i desember er følgende hefter / bøker kommet inn:
– Jul i Neadalen, utgitt av Selbu og Tydal Historielag
– Helgådalsnytt, utgitt av Helgådal Idrettslag
– Årbok 2013, utgitt av Verdal Historielag
– Årbok 2013, utgitt av Levanger Historielag
– Eynni Idri (Inderøy), utgitt av Inderøy Museums- og Historielag
– Nåkkå tå kvart, utgitt av Kvam historielag
– Årsskrift (2012), utgitt av Beitstaden Historielag
– Sålaupen, utgitt av Ogndal Historielag