Medlemskap

Bli medlem

Meråker Historielag setter pris på å motta din innmelding! Din kontingent bidrar til å opprettholde vår høye aktivitet.

Kontingenten pr. år er kr 100,-.