Minnesteiner og kulturminner

1905 Skurdalsåa 2005

Minnestein ved Skurdalsåa

1905 Krigshaugen 2005

1905-tavla ved Vollneset, like ved E14.

1905 Vollmoen 2009

1905 Vollneset

1905 Vollberget 2009

Detalj på Vollberget

Detalj på Vollberget

1905 Bitnesset 2009

1905 Kvelvet 2009

Bergskriver Svend Aspaas's gravminne på Kirkeby kirkegård.

Ukjent soldats grav på Kirkeby kirkegård.

Fundtaunmesterens gravminne på Kirkeby kirkegård.

Baksiden på Fundtaunmestererens gravminne (Kirkeby kirkegård9

Peter Stalins gravminne på Kirkeby kirkegård.

Familien Skjærpes gravminne på Kirkeby kirkegård.

Hytteskriver Iversens grav på sørsiden av Meråker kirke.

Garovnbotn fra smeltehytta ved Nustadfossen. Står nå ved Nustadsenteret.

Plata på garovnbotnen ved Nustadsenteret.

Krigsminnesmerket ved Meråker kirke.

Krigsminnesmerket ved Meråker kirke - navnene

Stenen i Grönan Dal såvidt inne på svensk side.

Noen av korsa ved Skurdalsporten. Korsa er de beste bevis på at det her har gått ei pilegrimslei.

General von Krogh gikk i 1809 inn i Jämtland med en hærstyrke. Her et minnesmerke i fjellet i Skurdalsporten.

Steinen av Revsundgranitt som ble satt opp på grensen under Mellomriksveiens 50-årsmarkering.

Minnested for grenselosene på kulturløypa ved Teveltunet.

Plata på minnestedet for grenselosene på kulturløypa ved Teveltunet.

Minnesteinen i Pulden, reist i forbindelse med 150-årsmarkeringen for utvandringen til Amerika.

Minnesteinen på Ol Jensabakken

Et av steinhusa i Kluken

Kommentarer til galleri