Meråker Stasjon

Den gamle brua over Funna. Den fortsatt i bruk, men nå på Gråkallbanen.

Meråker st ca 1900

Ca 1900. Se gjeilgangene!

Stasjonshagen 1898.

Utsnitt av stasjonshagen. (Eier av bildet: Jamtli)

Stasjonen på 1920-tallet. Bygget til venstre er utedoen.

Oppmøte ved togtid. Fra venstre; ukjent, Laura Graftåsmo, Olaug Karlsen, Bjarne Karlsen, Ingolf Karlsen og Ludvik Reistad.

Ragnhild Wold Molde står foran den gamle Narvesenkiosken på Meråker stasjon.

Stasjonsmester Andresen Kristian Andersen og tollbetjent Ronæs med familier. Torodd Ronæs på armen til sin far Harald.

Stasjonsmester Leif Hoff ved fjøset nord for stasjonen. Hoff var mester her fra 1942 til 1947.

Ulykka januar 1940

Utsnitt av blomsterbedet nord for stasjonen.

Peter Botnan i militæruniform foran det runde blomsterbedet på nordenden. Han ble senere mangeårig stasjonsbetjent på stasjonen.

Morten Valstad, Toril Dahl Hjelseth (de to fra ROM Eiendom) og Alf Olsen under "overleveringen" av Meråker stasjon.

Taket i finstua te stasjonsmester'n.

Kommentarer til galleri