Gamle Kopperå

Kopperå vokterbolig. Kopperås eldste bygg.

Kopperå stasjon som brant i januar 1912

Den "nye" Kopperaaen stasjon

Kopperå stasjon

Kopperaaen stasjon. Taket i forgrunnen tilhører vokterboligen.

Kopperå Samvirkelag og stasjonen

Parti fra Myra

Kopperå Kapell

Kraftstasjonen, i dag Industrimuseet

Kopperå skole

Funksjonærboligene Skarpenord, Halden og Barfot.

Mellomstasjonen ovenfor fabikken i Stupet

Friheim

Kontordammen

Salen

Kommentarer til galleri