Gamle Gudå

Ved Hårkallen vest for Reinåa

Reinåa (t.v.) og Langneset

Reinåa sett fra Langneset

En dags fangst. Mr Barber og Nils Renå.

Brua over Reinåa før Mellomriksveien kom

Vest for Haugtrøa

Vollmoan

Utsikt vestover

Gudå stasjon tidlig 1900-tall

Stasjonsområdet, tidlig 1900-tall

Stasjonsområdet

Kvelvfossen i Gudåa

Guldahls butikk t.v. og Vårvang. Gården Vollneset i bakgrunnen.

Utsikt østover. Vollneset og Vårvang til venstre.

Ved Vollåa

Kirka i Kjørkbyen, i bruk til 1874

Kirkeby mot prestegården

Kirkeby, prestegården til høyre.

Gården Langsvehaug til høyre, lenge før Mellomriksveien skjærer gjennom terrenget

Flyet Olav Trygvassøn som nødlandet ved Brenna i 1915, og ble liggende demontert på låven der vinteren over.

Kommentarer til galleri