18. november 2007

Kirsten Rian

Snu kort

Kirsten Rian

Stilling: Kasserer

Telefon: 982 52 450

Sted: 7533 Kopperå

Tilbake
18. november 2007

Ingunn Tronsmo Skallan

Snu kort

Ingunn Tronsmo Skallan

Samspell-91

Stilling: Sekretær

Tilbake
18. november 2007

Gunn Monica Johansen

Snu kort

Gunn Monica Johansen

Samspell-91

Stilling: Leder

Telefon: 74813852

Sted: Meråker

Tilbake

Sigmund Troøyen

Snu kort

Sigmund Troøyen

Meråker Historielag

Stilling: Varamedlem

Telefon: 93285988

Sted: 7530 Meråker

Tilbake

Inger Margrete Tronsmo

Snu kort

Inger Margrete Tronsmo

Meråker Historielag

Stilling: Varamedlem

Telefon: 41457301

Sted: 7530 Meråker

Tilbake

Torild Ringen

Snu kort

Torild Ringen

Meråker Historielag

Stilling: Styremedlem

Telefon: 92652115

Sted: 7530 Meråker

Tilbake

Solfrid Bergstrøm

Snu kort

Solfrid Bergstrøm

Meråker Historielag

Stilling: Styremedlem

Telefon: 98095432

Sted: 7530 Meråker

Tilbake

Olav Morten Kirkeby

Snu kort

Olav Morten Kirkeby

Meråker Historielag

Stilling: Styremedlem

Telefon: 92683990

Sted: 7530 Meråker

Tilbake

Marthe Langsåvold

Snu kort

Marthe Langsåvold

Meråker Historielag

Stilling: Sekretær

Telefon: 91767548

E-post: is-lang@online.no

Sted: 7530 Meråker

Tilbake