Endinger i Meråker Historielags styre

Meråker Historielag avviklet sitt årsmøte 17. mars.  Alf Olsen frasa seg lederjobben etter 14 år, og som ny leder ble valgt Anne Marie Uppstøm som rykket opp fra nestlederjobben.  Anne Marken ga seg som sekretær, og Alf Olsen fortsetter i styret i denne funksjonen. Som nytt medlem etter Anne, kom Nina Løvli Kristensen inn. Gjennom mange år har historielaget hatt et meget stabilt styre, med meget få utskiftinger. Det kan nevnes at Helge Kringtrø nå går på sitt 49 år!

Valgene ga nedenstående resultat:

  • Leder: Anne Marie Uppstrøm
  • Nestleder: Helge Kringtrø
  • Kasserer: Ingunn Tronsmo Skallan
  • Sekretær: Alf Olsen
  • Styremedlem: Nina Løvli Kristensen
  • Styremedlem: Guttorm Aavik
  • Styremedlem: Solfrid Bergstrøm
  • Varamedlem: Inger M. Tronsmo
  • Varamedlem: May Strøm

Kontaktinfo for styremedlemmene finner du under «Kontakter» på menylinja.