Årsmøte og lansering av MÅRRÅK 2022

Meråker Historielag holder sitt årsmøte torsdag 17. mars kl 19.00 i auditoriet ved Meråker vgs. Samme dag kl 17.30 presenteres årets årbok – MÅRRÅK 2022. Alle er hjertelig velkomne til begge arrangementene. På årsmøtet har bare medlemmene stemmerett. Se innkallingen som er vedlagt her. Trykk på bildet for å få større skrift!
Eventuelle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være oss i hende innen mandag 7. mars. Saker kan sendes fra «Kontakt» på vår hjemmeside her.