10-årsmarkering på Meråker stasjon.

Det er nå gått 10 år siden Meråker Historielag og ROM Eiendom, nå Bane NOR Eiendom, inngikk en leieavtale om Meråker stasjon. På de 10 årene er det lagt ned en formidabel dugnadsinnsats og Meråker har nå en svært vakker stasjon!
Historielaget markerer dette jubileet med to arrangement:
Fredag 3. september blir det en egen tilstelning for gjester, dugnadsfolk, leietakere og andre som har bidratt til dagens resultat.
Lørdag 4. september fra kl 11 til 14 inviteres alle til Åpen dag. Det blir tradisjonelt kaffesalg og loddsalg. «Heimlaga»vil ha åpent på loftet. Kl.12 blir det underholdning med framføring av et nyskrevet tablå og sang ved Kor E-14.
Alle er hjertelig velkommen!
Hensyn til smittevern blir ivaretatt.