Vi avlyser årsmøtet!

Som kjent fikk vi ikke presentert den nye årboka i mars, og vi fikk heller ikke avholdt årsmøtet, begge deler planlagt til 19. mars. Vi har fulgt med på smittevernsbestemmelsene mht koronaepidemien, og vi har nå tatt en endelig beslutning på at vi avlyser årets årsmøte for godt. Vi beklager dette, men mener vi kan avlyse med følgende bakgrunn; det ville ikke blitt endringer i styresammensetningen, økonomien er god og regnskapet er godkjent av revisor, og det forelå ingen spesielle saker til behandling. Regnskapet og årsberetningen vil bli lagt ut her på hjemmesida.
Vi prøver å få til en billedkveld i høst, med presentasjon av Meråker-kalenderen. Nærmere info her på hjemmesida og på Facebook.
I mellomtida; hold avstand, vask hender og pass på helsa!