MÅRRÅK 2021

Arbeidet med neste årbok – MÅRRÅK 2021 – hviler ikke – selv i disse koronoatider. Dagene med hjemmetilværelse for alle er brukt til å skrive nytt stoff, og til å lete etter gammelt, men dog aktuelt lesestoff. Allerede har vi i Bokkomiteen gjennomgått over 20 artikler. Hovedtemaet blir Gudå denne gangen, men som vanlig må det være med artikler fra andre deler av bygda også. Vi benytter anledningen til å oppfordre alle til å bidra med stoff, kort eller langt. Oppfordringen går spesielt til folk med tilknytning til Gudå, har du barndoms- eller oppvekstminner du vil dele med andre, så kontakt en av oss i Bokkomiteen.