Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden

Vi bringer videre en oppfordring fra Landslaget for lokalhistorie og Norsk Folkemuseum. Send gjerne din fortelling! I skrivende stund er det allerede 894 personer som har gjort det. Ved å klikke på linken nederst kan du legge inn ditt bidrag, og også lese andres minner.
Koronaepidemien blir også et tema for lokalhistorien. Norsk Folkemuseum har satt i gang en aksjon for å ta vare på folks erfaringer og reaksjoner fra denne rare og vanskelige tiden.
Noe av dette kommer vi til å huske lenge, men mye vil også bli glemt hvis vi ikke sørger for å samle det inn.
Pandemien har brått grepet inn i livene våre, med strenge karanteneregler, stengte skoler og begrensninger på sosial kontakt. Våren 2020 er preget av hvordan viruset sprer seg og av tiltakene som settes inn for å stanse det. Hvordan er det å leve i denne tiden? Hvordan påvirker situasjonen oss?
Norsk Folkemuseum vil ta vare på dine erfaringer – for fremtidens forskere.
  • Hvordan er din hverdag blitt påvirket? 
  • Hvordan har du endret din egen adferd og oppførsel? 
  • Hva tenker du om tilstanden i samfunnet akkurat nå? 
  • Og hvordan ser du for deg fremtiden? 
Bidra med din fortelling, gjerne både med tekst og bilde. Det gjelder både hvis du er blitt direkte berørt av sykdommen, eller hvis du er mindre påvirket av den. Ditt bidrag blir et tidsdokument, som havner i museets samlinger. Innsamlingen foregår på denne nettadressen: https://minner.no/tema/korona