Fra Nord-Trøndelag Historielags halvårsmøte

Meråker Historielag legger stor vekt på et godt samarbeid med tilsvarende organisasjoner. Dette faktum understreker vi alltid i vår årsberetning. Vi tror på fellesskapet for å få impulser utenfra – og også for å bidra med det vi kan bidra med. Siste eksempel på slikt fellesskap er at Meråker Historielag sist lørdag var representert på halvårsmøtet for Nord-Trøndelag Historielag. Meråker var representert med lederen Alf Olsen. Flere har pleid å delta, men det passet ikke denne gang. Nord-Trøndelag Historielag har fått ny leder, Magnus Fiskvik fra Skatval, valgt på årsmøtet i Mosvik i november. Magnus ledet således sin første samling av lokallagsledere. Han la stor vekt på å «nybygge» organisasjonen fra det enkelte lokallag, via regionlaget, opp til Landslaget. Bl.a. vil digitaliserte/ velorganiserte medlemslister bli et krav. Meråker har vårt på det tørre i så måte. Ved å klikke på etterfølgende link kommer dere til et godt referat fra halvårsmøtet, med mange bilder fra Brusve hvor møtet ble holdt. Møtet ble avsluttet med en historieorientering på sykehuset.

Halvårsmøte 2017