Setersuksess i Neatun!

Siden vi før møtet «reklamerte» for Seterkvelden i Neatun i Selbu kan det være på sin plass å referere ganske kort derfra. Men vi legger ut omtalen i Selbyggen hvor du kan lese mye mer. Her var konklusjonen: Topp presentert og formidlet. Tusen takk for en flott seterdag på Roltdalen!

Vi var få tilstede fra Meråker, og Hegra stilte med deltakere i en minibuss, men selbyggene og tydalingene stilte mannsterkt! Det var tydelig at temaet fenget, for det var 220 som møtte opp. Rømmegrautkjelen ble bunnskrapt! Det var et svært innholdsrikt program, kanskje litt for mye, for møtet varte fra kl 18.00 til 23.45, men da med en lang, men effektiv matpause. Hele møtet ble tatt opp med bilder og lyd, så det vil gi verdifull input til prosjektet om setring og utmarksbruk i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Setersuksess i Neatun_Selbyggen 7-11-2014