Gratulerer med dagen!

Meråker Historielag ønsker alle medlemmer – og alle andre hjertelig til lykke med 17. mai og 200-årsjubileet for vår Grunnlov. Historielaget skal markere jubileet mandag 26. mai bl.a. med et foredrag av fylkesmann Inge Ryan. Og i hele mai lar vi det det norske flagget vaie i vårt toppbilde – med et snøkledt Fonnfjell i bakgrunnen.

Presten Arne Magnus Smørvik holdt fest- og familiegudstjeneste i Meråker kirke i dag og markerte også jubileet i sin preken. Historielaget har et bilde fra Meråker kirke, tatt for akkurat 100 år siden. Budskapet den gang var «Fred», den gang var det bare ni år siden meråkerbyggene rustet til krigshandlinger mot svenskene. Dette bildet ble vist på skjerm for alle i kirken.

Meråker kirke 17. mai 1914

Meråker kirke 17. mai 1914

Den 17. mai 1914 var det ca 800 personer samlet ved kirken. Inne var det pyntet med bjørkeløv og flagg, utført av «en del ungdom fra den ytre del av bygden» som korrespondenten Anton Pynten skrev til amerikanske aviser, «og de hadde ofret megen tid og strev med å få dekorert kirken.»

Arne Magnus Smørvik siterte også hva Anton Pynten videre skrev: «Dekorasjonene i vår kirke var meget vakre, flagg og nasjonale farger i forening med ungt, frisk bjørkeløv fylte kirken nær sagt allesteds fra gang til kor. Og da orgelbrusen slo ut i all sin styrke, og som en foss av skjønne melodier strømmet utover de tettfylte folkerader, da måtte man så visst være et åndskaldt og døvt menneske om man ikke skulle føle stundens alvor og føle fedrelandskjærligheten stige opp gjennom hjerterøttene.»

Samme dag, 17. mai 1914, ble også det nye orgelet innviet, noe som også Arne Magnus Smørvik kom inn på i sin preken i dag. Deler av dette 100 år gamle orgelet eksisterer fortsatt i det nye etter ombyggingen i 1958.

Lykke til med 200-årsdagen!