Beundringsverdig innsats ved museene!

Meråker-Musea består som kjent av tre enheter; Bygdemuseet i Pulden, Industrimuseet i Kopperå og den nedlagte smeltehytta på Gilså. Alle steder er det lagt ned en lang og iherdig innsats for etablere, vedlikeholde, og ikke minst å tilføre museene nye bygninger og gjenstander. Mange har lagt ned mye arbeid, men først og fremst må lederen i Stiftelsen Meråker-Musea, Bjørn Roar Krogstad, takkes for at bygda har et av Nord-Trøndelags beste og mest mangfoldige bygdemuseer.

Bjørn Roar trakk seg fra styret ved siste årsmøte. På dette årsmøtet tok han en gjennomgang av utviklingen ved museene de siste 25 år. Nedenfor finner du et sammendrag av de viktigste etappene i museenes historie. Det er en beundringsverdig innsats som er lagt ned!

Oppdatert oversikt over tiltak og arrangement kan du lese nedenfor.

Viktige tiltak/arrangement i historia til Meråker-Musea

Historia til dem som tar vare på den blir ofte glømt. Denne teksten er et forsøk på å gjøre noe med det. Folk kan kanskje lure på forhold som har med Meråker-Musea å gjøre. Hvor gammelt er f eks bygdemuseet, når ble Hungersmarsjen første gang framført og hvor lenge er det sia hytteskriverstuggu på Gilså ble restaurert? Er du interessert i slikt, kan du trulig få svar her.

Meråker bygdemuseum

 • Etablert som kommunalt foretak på plassen Pulden, 6/7 1950, med stuggu, bur, og smie. Selgeren, Ingbrigt Pulden, bodde der ca til han døde i 1977.
 • 1970, seterbu flytta fra Litjfunnsjøvollen (1976?)
 • 1973, stall fra Fossvatna, satt opp som smie der den gamle smia hadde stått
 • 1975, låve med hestevandring flytta fra Mårråkgjardet
 • 1976, sommerfjøs flytta fra Fossmoen
 • 1977/78, Smemostuggu flytta fra Smemoen
 • 1983, Skavmostuggu flytta fra Skavmoan. Sommerstevne hvert år.
 • 1991, Hungersmarsjen framført første gang.
 • 1991/92, skogsbrakke fra Litjfunnsjøbekken
 • 1992, Hungersmarsjen
 • 1993, bygd ny middelalderjernvinne.
 • 1993, Barneteateret, Tusspakta, satt opp.
 • 1994, Hungersmarsjen
 • 1995, bygd kvernhus etter modell fra Selbu, med dam og vassrenne
 • 1995, kvernhjul fra tresliperiet på Nustadfoss
 • 1996, Hungersmarsjen
 • 1996, tørkhus/baksterstuggu/litjstuggu flytta fra Merakertrøa/Fundtaunet
 • 1997, Hungersmarsjen framført i forbindelse med 1000-årsjubileet i Trondheim
 • 1997, Mesteren, spelet om Fundtaunmesteren, framført i Skavmostuggu
 • 1997, brannalarm etablert
 • 1997, adventsarrangement, første gang, seinere, ca hvert år
 • 2000, satt opp ny skigard i gammel stil
 • 2001, Hungersmarsjen
 • 2001, teaterguidinga, Husimilla i Pulla, ferdig, framføring i to år.
 • 2002, fellstong satt opp ved Smemostuggu, ny bjørkerekke langs Skavmostuggu
 • 2003, barneforestillinga, Tusspakta, satt opp for andre gang.
 • 2004, Utvandrerjubileum med minnestein, utstilling og spelet, Trekkfuglen, (framført på Gudå samfunnshus).
 • 2004, satt opp ny melkerampe ved vegen
 • 2004, nytt tak på Puldstuggu
 • 2005/06, stadfesting av at Puld-haugen er en gravhaug
 • 2009, bur flytta fra Lauvlimoen
 • 2010, utvandrerutstilling i Raudfjøset (første gang 2004)
 • 2011, Hungersmarsjen
 • 2011, infotavle om gravhaugen satt opp
 • 2011, Puldens bumerke satt på plass

Industrimuseet i Kopperå

 • 1996, etablert som industrimuseum, åpna 29/6, (i drift som kraftstasjon til 1994) Bygningen eies av NTE, men leies for en periode på 50 år.
 • 1996, tavla, Smelting gjennom 2 000 år satt opp
 • 1997, 1. januar, Meråker-Musea omorganisert til Stiftelse med Meråker kommune som viktigste eier. Bygdamuseets venner og Meråker historielag deleiere.
 • 1997/98, krigsutstilling, (1940-1945), satt opp
 • 1998, elektroutstilling ferdiglaga i samarbeid med NTE
 • 1999, laga ny kultursti med gangbru over Kopperåa
 • 1999, ovn fra Kopperå II satt opp i turbinhallen
 • 2000, utstillinga til smelteverkets 100-årsjubileum etablert
 • 2001, ny, stor avfukter kjøpt inn
 • 2009, Annekset ferdig, bygning med toalett, oppholdsrom/kontor og lager. Kostnad ca 750 000 kroner. Hovedsakelig finansiert av Elkem, NTE og Meråker kommune
 • 2011/12, utgraving av landets eldste kopperdrift ved Kopperåa.

Gilså nedlagte smeltehytte

 • 1990, området med hus kjøpt av kommunen (vedtatt av kommunen i 1989)
 • 1990/91, nytt tak og vinduer på hovedbygningen
 • 1991/92, restaurering/gjenreising av proviantbur fra Sjursneset
 • 1993, Spelet, Gruvslusken fortæle satt opp.
 • 1995, nyrestaurert vestervegg på hovedbygningen
 • 1995, ny 2 000 år gammel jernovn bygd opp
 • 1995, ca, restaurering av gamle Stordalsveg fra Gilså og ned mot Stordalsvollen
 • 1995/96, ny bru i gammel stil over Gilsåa
 • 1996, forbygging Gilsåa – smeltehyttetomta
 • 1997, ny sørvegg på hovedbygning
 • 1998, nytt kjøkkengolv
 • 1999/2000, nytt teglsteinstak i gammel stil på hovedbygning
 • 2000, Spelet, Gruvslusken fortæle satt opp for andre gang.
 • 2001, gruvevegen restaurert, ca 3 km i retning Litjfjellgruva
 • 2001, golv og grunnmur samt tre trapper retta opp/mura på hovedbygningen
 • 2004, innvendig maling/tapetsering
 • 2005, Litjburet restaurert
 • 2006, nytt tak i gammel stil på proviantburet
 • 2006, murene pussa i hovedbygningen
 • 2009, brannalarm ferdig installert
 • 2010, info-skilt satt opp