Industrimuseet

I Kopperå, på tuftene av det tidligere smelteverket, ligger Meråker Industrimuseum. Rammen er kraftstasjonen Kopperå I, som ble pensjonert i 1994, da NTE tok i bruk sine nye kraftanlegg i Meråker.

I museet er en mer enn hundreårig industriepoke beskrevet med produksjonsmidler og historisk dokumentasjon fra den unike tiden i kommunens historie. I tillegg berøres den mer enn 2000 år gamle smeltetradisjonen i Meråker gjennom prosjektet «Smelting gjennom 2000 år». Dette prosjektet favner Jernvinna, Smeltehytta og Smelteverket.

Åpningstider

Industrimuseet er åpent hver søndag fra kl 14.00 til 18.00 i tidsrommet 22. juni til 14. september.

Adkomst

Industrimuseet ligger i Kopperå i den gamle kraftstasjonen, lett synlig fra veien.