Historielagets store dag!

Det er en stor dag for historielaget når årets bok presenteres for publikum, og når lagets årsmøte avholdes samme kveld. Årets bok, MÅRRÅK 2017, er den åttende i rekken, og igjen er det blitt en fyldig og variert bok på 256 sider. Det er ikke mange lokallag i landet – om noen – som gir ut ei årbok av samme størrelse og kvalitet! Det er mye arbeid, men boka gir god inntekt for laget.
På årsmøtet behandles vanlige årsmøtesaker. Og som vanlig serveres «årbokkake» i pausen mellom bokpresentasjonen og årsmøtet. Alle er hjertelig velkomne. Se annonsen nedenfor.